Vastgoedcertificaten
Kennismaking

Vastgoedcertificaten zijn schuldvorderingen, die al dan niet beursgenoteerd zijn en die een variabele interest bieden.


Ze kennen geen eigendomstitel toe over het onroerende goed dat het voorwerp is van de operatie.

Certificaathouders hebben integendeel recht op de inkomsten van het onderliggend onroerend goed, en op de netto-verkoopsopbrengst. Een gedeelte van de jaarlijkse coupon kan worden beschouwd als een terugbetaling van kapitaal, waardoor dit bedrag niet onderworpen wordt aan de roerende voorheffing.

Het andere gedeelte van de coupon, namelijk de betaling van de interest, wordt onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%.

Het eigendomsrisico betreft veelal één enkel of een beperkt aantal gebouwen en is, naast de trends van de financiële markten en de algemene immobiliënmarkt, bepalend voor de waarde van het vastgoedcertificaat en zijn verwacht inkomen.


Bank Degroof Petercam NV
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel
BTW BE 0403 212 172 - RPR Brussel - FSMA 040460 A - degroofpetercam.com
Home  
Waarschuwing
Deze website en de documenten die erop staan (de 'Site') vormen geen aanbieding voor beleggingsdiensten of financiële diensten. De toegankelijke informatie die beschikbaar wordt gesteld, is louter voor informatieve doeleinden, zonder dat de specifieke situatie van de gebruiker van de site, die als enige verantwoordelijk is voor het gebruik dat hij ervan maakt, in acht wordt genomen. De indicatie van prestaties uit het verleden is geen garantie voor toekomstige prestaties. Het gebruik van de Site is onderworpen aan het aanvaarden van de Wettelijke Informatie en Voorwaarden en Condities voor gebruik van de Site die de gebruiker aanvaardt wanneer hij de Site bezoekt of gebruikt. De cijfergegevens die worden weergegeven op de Site werden bijgewerkt tot 31 januari van elk jaar. ©2015. Banque Degroof Petercam NV, alle rechten voorbehouden.