Wettelijke Informatie en Voorwaarden en Condities voor gebruik van de Site
Waarschuwing

Bij toegang tot, bij het bezoeken van of bij het gebruiken van deze Website gaat u akkoord met en bent u gebonden door de Juridische Informatie en de Gebruiksvoorwaarden van deze website (de "Juridische Informatie").


Deze Juridische Informatie is enkel van toepassing op de "Petercam" website van Petercam NV ("Petercam NV") beschikbaar op het adres www.petercam.com (de "Website"). Andere gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de andere websites van de Petercam Groep
(de term "Petercam Groep" betekent de groep bestaande uit Petercam NV en al haar dochterondernemingen, verbonden ondernemingen
of bijkantoren) en wij nodigen u uit om deze te lezen wanneer u andere Petercam Groep Websites bezoekt.


De Juridische Informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd door Petercam NV en u wordt dan ook verzocht deze regelmatig na te kijken.


1. Toegang tot de Website

 • Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de inhoud van deze Website is aangepast aan het bezoekersprofiel en aan het land van verblijfplaats dat u heeft gekozen voordat u deze Website bezocht. Derhalve kan het zijn dat bepaalde informatie niet voor u beschikbaar
  is teneinde te voldoen aan de wetten en reglementen die toepasselijk zijn in uw land van verblijfplaats.
 • Toegang tot de Website is verboden voor iedereen dat gedomicilieerd is of verblijft in een rechtsgebied waar het gebruik van of toegang
  tot deze Website een inbreuk op de daar geldende wetten en reglementen zou vormen. In het bijzonder is deze Website niet gericht tot inwoners of burgers van de Verenigde Staten. Indien u gedomicilieerd bent of verblijft in een dergelijk rechtsgebied dan bent u niet gemachtigd om door te gaan en wordt u verzocht deze Website onmiddellijk te verlaten.

2. Intellectuele eigendomsrechten

 • De gehele Website en de inhoud ervan, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) teksten, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen, zijn eigendom van Petercam NV en haar licentiegevers. Deze elementen zijn beschermd door intellectuele en andere eigendomsrechten.
  Het is verboden deze te kopiëren, te downloaden, dupliceren (geheel of gedeeltelijk), door te sturen (via elektronische of andere middelen), te wijzigen, te vertalen, of een link naar of gebruik van deze Website en/of de inhoud ervan voor publieke of commerciële doeleinden te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Petercam NV (met dien verstande dat de gebruikers gemachtigd zijn om elementen van de Website uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te downloaden en af te drukken mits de inhoud niet
  -op welke manier dan ook– wordt gewijzigd en dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsmededelingen niet worden gewijzigd). In het bijzonder kunnen foto's en video's van individuen niet worden gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Petercam NV.

3. Beschikbare informatie

 • Petercam NV zal zich redelijkerwijs inspannen om te verzekeren dat de inhoud van de Website juist is en regelmatig wordt geactualiseerd. Petercam NV garandeert echter niet dat de inhoud van de Website adequaat, nauwkeurig, volledig en up-to-date is. Geen enkele entiteit
  van de Petercam Groep zal civielrechtelijk aansprakelijk zijn, uitsluitend op basis van de beschikbare informatie op de Website, met inbegrip van enige vertaling ervan.
 • Petercam NV, zijnde de entiteit die verantwoordelijk is voor de Website, garandeert of waarborgt niet dat de op de Website beschikbare informatie niet is gewijzigd ten gevolge van technische storingen (uitloggen, storingen veroorzaakt door derden, virussen of een andere redenen).

  Daarnaast heeft Petercam NV het recht om te allen tijde, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, de informatie die beschikbaar
  is op de Website, inclusief maar niet beperkt tot de voorwaarden voor toegang tot de gehele of tot delen van de Website en/of de verschillende waarschuwingen, kennisgevingen en disclaimers gericht aan eindgebruikers (met inbegrip van, onder meer, de bepalingen en voorwaarden van deze Juridische Informatie) te wijzigen. Wij nodigen u uit om de inhoud van deze Juridische Informatie regelmatig na
  te gaan om geïnformeerd te blijven over mogelijke wijzigingen. Het gebruik van deze Website wordt beheerst door de laatste versie van deze Juridische Informatie en andere disclaimers.

4. Privacy en bescherming persoonsgegevens

 • Dit artikel licht toe hoe Petercam NV uw persoonsgegevens kan verzamelen en verwerken in het kader van uw gebruik van de Website.
 • 4.1 Categorieën van gegevens die worden verwerkt - Doel van de gegevensverwerking:
 • Bij uw bezoek van de Website bent u vrij om aan Petercam NV bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot u te verstrekken om contact op te nemen met Petercam NV of andere Petercam Groep entiteiten en hun deskundigen. Wij zullen uw gegevens gebruiken om diverse verzoeken te beantwoorden: deelneming aan informatiebijeenkomsten of andere evenementen, abonneren op bepaalde nieuwsbrieven
  of persberichten, het verzoeken om een simulatie van successierechten, het verzoeken om een simulatie van vermogensgroei en rente,
  het verzoeken om toegang tot Sell Side Reports, en/of het online solliciteren naar een job. Bepaalde toegangen zijn beperkt tot specifieke categorieën gebruikers.
 • Meer bepaald, de volgende gegevens kunnen door Petercam NV voor de volgende doeleinden worden verzameld en verwerkt:
 • i. beantwoorden aan uw contactverzoek of op het verzoek tot het deelnemen aan informatiebijeenkomsten of andere evenementen:
  uw naam, geslacht, taal, e-mailadres, onderneming (indien van toepassing), het contactverzoek of opmerkingen, (desgevallend)
  vaste/mobiele telefoonnummers, postcode en plaats (indien van toepassing), op welk moment u telefonisch bereikbaar bent
  (indien van toepassing), Twitter accountnaam (indien van toepassing).
 • ii. het sturen van de gevraagde nieuwsbrieven en/of persberichten:
  uw naam, geslacht, e-mailadres en postadres, telefoonnummer, faxnummer (indien van toepassing), geboortedatum, beroepsactiviteit,
  of u al dan niet een Petercam cliënt bent, en de geselecteerde nieuwsbrieven en/of persberichten.
 • iii. beantwoorden aan uw verzoek om een simulatie van successierechten:
  of u al dan niet een Petercam cliënt bent, uw naam, geslacht, geboortedatum, e-mail adres, postcode en plaats, burgerlijke staat,
  naam van uw echtgenoot/partner (desgevallend), het van toepassing zijnde huwelijksvermogensregime, aantal kinderen en aantal
  extra kinderen van uw echtgenoot/partner, eigendommen, schenkingen die u in de laatste drie heeft gemaakt (indien van toepassing)
  en eventuele opmerkingen.
 • iv. beantwoorden aan uw verzoek om een vermogensgroei- en rentesimulatie:
  de hoogte van het kapitaal, de duur, het verwachte kapitaal op de vervaldag, de verwachte inkomsten (bedrag en duur/frequentie),
  uw eventueel wens om de verwachte inkomsten te herwaarderen rekening houdend met de inflatie, uw burgerlijke staat, naam,
  e-mail en postadressen, vast/mobiel telefoonnummer, of u al dan niet een Petercam cliënt bent, of u geïnteresseerd bent in
  vermogensplanning en uw geboortedatum.
 • v. het beantwoorden van uw verzoek om toegang tot Sell Side Reports:
  uw naam, geslacht, taal, e-mailadres, bedrijf, verzoek, vaste/mobiele telefoonnummers, faxnummer, postadres, functie en
  geboortedatum.
 • vi. het beheren en het beantwoorden van uw online sollicitatie:
  uw login en wachtwoord, naam, taalvoorkeur, burgerlijke staat, geboortedatum, e-mail en postadressen, informatie m.b.t. hoe u over
  Petercam heeft leren kennen, of u een rijbewijs heeft, uw hoogst genoten opleiding, de details van uw opleiding, aanvullende informatie
  met betrekking tot uw opleiding (indien van toepassing), uw huidige/laatste functie, uw huidige/vorige werkgever, andere relevante
  ervaring informatie (indien van toepassing), talenkennis en een kopie van uw CV.
 • U erkent en, waar nodig, stemt ermee in dat bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dezelfde doeleinden kunnen worden overgedragen aan andere entiteiten binnen de Petercam Groep.
 • Wij zijn gerechtigd persoonsgegevens van andere personen die aan ons verstrekt heeft, zoals van uw echtgenoot/samenwonende partner en kinderen, te verwerken. Bij het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens van andere personen garandeert u dat u deze personen heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden en van de voorwaarden van dit Artikel 4 en dat u hun voorafgaande toestemming hebt verkregen of, indien van toepassing, dat u de vereiste machtiging hebt om in hun naam toestemming te geven.
 • Petercam NV en andere entiteiten van de Petercam Groep zijn gerechtigd om met u contact op te nemen voor marketingdoeleinden
  m.b.t. onze producten en diensten waarin wij denken dat u geïnteresseerd kan zijn. Op voorwaarde dat u hiermee akkoord bent gegaan,
  is Petercam gerechtigd om ook per e-mail contact met u op te nemen voor dergelijke marketingdoeleinden. Indien u op enig moment
  wil dat Petercam ophoudt met het verwerken van uw persoonsgegevens en met u te contacteren voor directe marketing doeleinden, dan kunt u zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleindendoor contact op te nemen met Petercam NV op het e-mailadres infolegal@petercam.be of door te schrijven naar "Petercam NV - afdeling Marketing, Sint-Goedeleplein 19, B-1000 Brussel (België)".
 • Petercam NV zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in huidig Artikel 4 zijn beschreven.
  Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan andere derden dan de entiteiten van de Petercam Groep en de verwerkers van Petercam NV. Petercam NV kan uw persoonsgegevens ook doorgeven aan bepaalde derden, zoals product- of dienstenverstrekker, voor het uitvoeren van bewerkingen op de informatie of gegevens binnen de Europese Economische Ruimte of in landen vastgesteld door de Europese Commissie om een adequaat niveau van bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen.
 • 4.2 Gebruik van cookies:
 • Wat is een cookie?
 • Een cookie (ook wel http cookie, web cookie of browser cookie genoemd) is een kleine reeks gegevens die door een website wordt
  verzonden naar een webbrowser en lokaal wordt opgeslagen op de pc of een ander toestel van de bezoeker waarop deze webbrowsersoftware draait.
 • Bij elke klik op een link of wanneer dezelfde website later opnieuw wordt bezocht, zal de browser deze informatie terugsturen naar
  de server. Dankzij deze informatie kan de website een terugkerende bezoeker "herkennen" en hem/haar een veel rijkere surfervaring aanbieden door:
 • . zijn/haar voorkeuren qua taal of land op te slaan.
  . te vermijden dat de gebruikersnaam en het wachtwoord opnieuw moeten worden ingevoerd.
 • Zo herinnert een shoppingwebsite zich bijvoorbeeld wat u in uw virtuele winkelkarretje hebt gelegd. Eén enkele website kan gebruikmaken van meerdere cookies voor verschillende doeleinden.
 • Soorten cookies
 • Cookies kunnen voor een langere periode (van 1 tot vele jaren) worden opgeslagen of vernietigd wanneer de browser afgesloten wordt.
  De eerste worden "permanente cookies" genoemd, terwijl de laatste "sessiecookies" heten.
 • Sessiecookies zijn doorgaans nodig voor technische doeleinden. Door ze uit te schakelen kan de correcte weergave van een website
  in bepaalde gevallen in het gedrang komen.
 • Risico's van cookies
 • Cookies zijn doorgaans onschadelijk voor een pc. Het is echter onmogelijk om alle risico's uit te sluiten. Bijvoorbeeld:
 • . Als iemand erin zou slagen om de inhoud van een cookie te stelen, kan een website onterecht veronderstellen dat die persoon.
  iemand anders is. Uiteraard is dat voornamelijk een probleem voor websites waarop aankopen of transacties worden uitgevoerd.
  . Sommige cookies, die "cookies van derden" worden genoemd, kunnen worden gebruikt om de activiteit van gebruikers op het web
  op te volgen.
 • Cookies controleren
 • Webbrowsers (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome) kunnen doorgaans worden geconfigureerd door de gebruiker om te bepalen welke soort cookies hij wil aanvaarden. Meestal kan er een uitzonderingslijst worden gemaakt met websites die men wil blokkeren/toelaten.
 • Men moet wel beseffen dat het blokkeren van alle cookies over het algemeen de algemene gebruikerservaring bij het bezoeken van websites zal verminderen.
 • Cookies op de website van Petercam
 • De website van Petercam kan om technische redenen gebruikmaken van sessiecookies. Blijvende cookies worden enkel gebruikt
  als u het gebruik ervan uitdrukkelijk aanvaardt. Die blijvende cookies worden uitgelegd in de tabel hieronder:
 • Cookie

  Naam

  Doeleinde(n)

  Inhoud

  Markt Taal Voorkeur

  TBC

  Dit cookie slaat de land- en taalvoorkeur op die de gebruiker heeft gekozen.


  Hiermee kan de website de keuzepagina voor land/taal overslaan bij de volgende bezoeken.

  Een combinatie van land en taal.

  Login Onthoud Mij (om sell-siderapporten te lezen)

  TBC

  Dit cookie slaat toegangsgegevens op waarmee kan worden ingelogd op de beschermde sell-sidesectie.


  Hij wordt ingeschakeld wanneer de gebruiker het "houd mij ingelogd" vakje aankruist.


  Het cookie blijft 60 dagen staan, waarna het door de browser wordt verwijderd
  en de bezoeker zich opnieuw zal moeten identificeren.

  Een unieke "sessie identificatie"
  die enkel door de website wordt herkend.


  Uw gebruikersnaam en wachtwoord zullen nooit worden opgeslagen in
  een cookie.

  Institutionele beleggers

  TBC

  Dit cookie slaat informatie op waarmee het beleggersprofiel van de bezoeker kan worden herkend (privé-belegger, institutionele belegger of andere stakeholder) als ook de taalvoorkeur van de bezoeker.


  Het is gelijkaardig aan het "Markt Taal" cookie.

  Privébelegger, institutionele belegger
  of andere stakeholder.

  Google Analytics (opvolgen van bezoeken)

  _utmz

  Dit cookie slaat informatie op die ons toelaat om te begrijpen hoe gebruikers navigeren
  op de website, om zo hun algemene ervaring proberen te verbeteren.


  Het is gebaseerd op software van Google die "Google Analytics" heet.


  U kunt deze mogelijkheid selectief uitschakelen (waarmee u nog steeds permanente cookies de toelating geeft om uw voorkeuren op te slaan) door te surfen naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Zoekmotor, zoekkernwoord, hyperlink waarmee de bezoeker toegang krijgt tot het internet.

 • Meer informatie over cookies
 • Wikipedia geeft een uitstekende uitleg over cookies:
 • . http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
  . http://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatique)
  . http://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)
 • 4.3 Links naar andere websites:
 • Deze Website kan links bevatten naar andere websites die worden gecontroleerd of beschikbaar gesteld worden door derden.
  Petercam NV is in geen geval aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en het privacybeleid van deze andere websites. Petercam NV raadt u aan om het beleid inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens dat van toepassing is op deze andere websites te lezen alvorens persoonsgegevens te verstrekken.
 • 4.4 Beveiliging van persoonsgegevens:
 • Petercam NV zal zich redelijkerwijs inspannen om uw privacy belangen te beschermen en te verdedigen.
  Daarom zullen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd op een "need-to-know" basis.
  Petercam NV heeft maatregelen genomen om de veiligheid, kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • 4.5 Toegang, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens:
 • U kunt op elk moment kosteloos en zonder dat enige toelichting of reden nodig is, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door het sturen van een email naar infolegal@petercam.be.
 • U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens, zoals verzameld en verwerkt door Petercam NV, en om de wijziging of verwijdering (waar van toepassing) van uw persoonsgegevens te vragen als deze gegevens onjuist of onnodig zijn. Om deze rechten uit te oefenen
  kunt u een schriftelijke en ondertekende aanvraag aan Petercam NV sturen, samen met een kopie van uw identiteitskaart of een ander identificatiedocument, alsmede elk document dat bewijst dat u de eigenaar bent van de persoonsgegevens, naar "Petercam NV - Compliance Department, Sint-Goedeleplein 19, B-1000 Brussel (België)".
 • 4.6 Bijkomende informatie:
 • Neem gerust contact op met onze afdeling toezicht voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Petercam NV, door naar ons Compliance-departement te schrijven op het in de bovenstaande paragraaf vermelde adres.
 • U kunt ook informatie over de bescherming van persoonsgegevens en privacyregelgeving inwinnen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, (Belgïe)(telefoon: +32 (0)2 274 48 00 - website:
  http://www.privacycommission.be/nl).

5. Gebruik van de Website & gerelateerde websites

 • Binnen de toepasselijke wettelijke grenzen en beperkingen, is Petercam NV (of een andere entiteit van de Petercam Groep) niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, zoals verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot, het downloaden van of het gebruik van de Website (of enige andere website waar deze Website naar verwijst).
 • Petercam NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig technisch incident dat zich (om welke reden dan ook) tijdens het gebruik van de Website zou voordoen (zoals een fout of het niet kunnen ophalen door de terminal van de gebruiker van de informatie).
 • De Website kan links bevatten naar andere websites die worden gecontroleerd of beschikbaar gesteld worden door derden. Petercam NV heeft de inhoud van de websites die zijn verbonden aan de Website niet nagekeken en biedt geen enkele garantie ten aanzien van de informatie of gegevens die beschikbaar zijn op deze websites. Door het verstrekken van links naar andere websites, aanvaardt Petercam alsmede elke entiteit van de Petercam Groep op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige informatie, gegevens, product en/of dienst beschikbaar of aangeboden op dergelijke websites van derden.

6. Algemene voorbehouden

 • De op de Website beschikbare informatie en documenten zijn geen aanbod of onderdeel van een aanbod, gericht op het verschaffen van beleggingsdiensten of financiële diensten, zoals advies of beheersdiensten.
 • Alle gegevens en documenten die beschikbaar zijn op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en vormen
  in geen geval een beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling. Noch de Website, noch de erin opgenomen documenten vormen een uitnodiging, aanbod of uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op effecten, aandelen of enige andere financiële instrumenten.
 • Deze informatie mag in geen geval worden beschouwd als adviezen van juridische, fiscale of andere aard. De informatie of meningen op deze Website houden geen rekening met de financiële expertise en kennis, beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of specifieke behoeften van de gebruikers van de Website. Gebruikers van deze Website dienen specifiek, individueel en toereikend professioneel advies in te winnen vóórdat zij een beleggingsbeslissing maken. In het bijzonder moeten gebruikers van deze Website een fiscalist raadplegen om te bepalen welke fiscale regeling op hen van toepassing is.
 • In het verleden behaalde resultaten mogen niet worden beschouwd als een indicatie of garantie voor de toekomst, en er wordt geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, gegeven ten aanzien van toekomstige prestaties. Adviezen en/of schattingen weerspiegelen een oordeel op de oorspronkelijke publicatiedatum en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

7. E-mail

 • Deze Website maakt het mogelijk om elektronische berichten van de Petercam Groep te ontvangen. Aangezien deze berichten worden verstuurd via het internet, een openbaar netwerk waarover de Petercam Groep geen enkele controle heeft, kunnen deze onderschept worden, gewijzigd worden of verloren gaan. Petercam NV aanvaardt in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Onverminderd de rechten van de consumenten, worden het beheer en het gebruik van de Website uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en de Brusselse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor geschillen met betrekking tot het beheer en/of het gebruik van de Website.

9. Verantwoordelijke voor de Website

 • De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de Website is Petercam NV, met maatschappelijke zetel te Sint-Goedeleplein, 19, B-1000 Brussel, België (RPM 0451.071.477)
 • Petercam is een beleggingsonderneming die erkend is door de Nationale Bank van België -NBB, Berlaimontlaan 14, B-1000 Brussel (België) en staat onder toezicht van de Financial Services and Markets Authority (FSMA), Congresstraat, 12-14, B-1000 Brussel (België).
 • Petercam NV is de directeur van de Website Publicatie en is de houder van de domeinnamen.
 • © 2013 Petercam
 • Laatste update: september 2013.

Bank Degroof Petercam NV
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel
BTW BE 0403 212 172 - RPR Brussel - FSMA 040460 A - degroofpetercam.com
Home  
Waarschuwing
Deze website en de documenten die erop staan (de 'Site') vormen geen aanbieding voor beleggingsdiensten of financiële diensten. De toegankelijke informatie die beschikbaar wordt gesteld, is louter voor informatieve doeleinden, zonder dat de specifieke situatie van de gebruiker van de site, die als enige verantwoordelijk is voor het gebruik dat hij ervan maakt, in acht wordt genomen. De indicatie van prestaties uit het verleden is geen garantie voor toekomstige prestaties. Het gebruik van de Site is onderworpen aan het aanvaarden van de Wettelijke Informatie en Voorwaarden en Condities voor gebruik van de Site die de gebruiker aanvaardt wanneer hij de Site bezoekt of gebruikt. De cijfergegevens die worden weergegeven op de Site werden bijgewerkt tot 31 januari van elk jaar. ©2015. Banque Degroof Petercam NV, alle rechten voorbehouden.